ฉลองกระจกอลูมินั่ม ภูเก็ต
 

About us


บริษัท ฉลองกระจกอลูมินั่ม จำกัด


บริษัท ฉลองกระจกอลูมินั่ม จำกัด ก่อตั้งเมือปี พ.ศ. 2545  ได้ดำเนินกิจการมาแล้ว 8 ปี โดยเราจัดจำหน่าย และออกแบบ พร้อมติดตั้ง วงกบ, อลูมิเนียม, กระจกทุกชนิด, อุปกรณ์ฝ้าเพดานและอุปกรณ์ทุกชนิด จากช่างผู้ชำนาญการ โดยมี  คุณนภัสนันท์ หรรษดล เป็นผู้บริหารงาน


โดยทางเราให้ความสำคัญกับการบริการลูกค้าเป็นอันดับหนึ่งเราพร้อมให้คำปรึกษา ก่อนที่จะมีการติดตั้ง ตลอดจนถึงการติดตั้งและแนะนำการใช้งาน อย่างถูกต้องให้กับลูกค้า ทางเรามุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน และนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มากด้วยคุณภาพและมีความปลอดภัย ทำให ้บริษัท ฉลองอลูมินั่ม จำกัด ได้รับความไว้วางใจ และตอบสนองจากผู้บริโภคมาอย่างต่อเนื่อง